... har nu startat och en tid med möjligheten att föra Rotarys anda vidare in i tiden.
Ledordet för Rotary Internationals president 2018/2019 Barry Rassin, är: ”Be the inspiration”, eller på svenska ”Var inspiratören”.

I dagens samhälle där tid är en bristvara så gäller det att vi som Rotarianer kan föra Rotarys mänskliga budskap vidare in i dagens samhälle genom att inspirera oss själva och andra. När tiden styr så är det lätt att dumdristiga misstag och misstolkningar styr händelser i hemmet och ute i världen.

Ledord som hjälper oss är. Vi som klubb har över tiden sökt och anpassat oss mot dagens samhälle. Det som har hjälpt oss är vår varma gemenskap och klubbanda. Med detta sagt, så önskar jag alla medlemmar och andra som läser detta hjärtligt välkomna till ett nytt Rotary-år.

För intresserade finns kontaktuppgifter här på hemsidan.

Richard Bergström, president för Uddevalla Rotary Byfjorden, 2018/2019.

Fyrfrågeprovet:

Mitt år som president...

Richard Bergström. President 2018-2019.

  • Är det till nytta för alla? 
  • Kan det bygga god vilja och fördjupa vänskap? 
  • Är det just mot alla inblandade? 
  • Är det sant?

 ”Osjälviskt tjänande” och ”Omtanke utan baktanke”.