Enkät om vår klubb!

Med denna enkät vill vi ta reda på, om möjligt, varför närvaron i vår fina klubb har minskat drastiskt.
Om du vill att klubben skall vara kvar så har du nu chansen att ge uttryck för vad du känner och tycker.

Vi som satt samman den är f.d. presidenter. Vi påminner också om Rotarys värdegrunder:

  • 4-frågeprovet
  • att politik, religion och etnicitet inte ifrågasätts
  • och att "Osjälviskt tjänande" fortfarande gäller!

Tack för hjälpen på förhand!
Bland dem som svarar på enkäten lottar vi ut en gratislunch.  

Enkäten är nu stängd.

Till toppen.