Enkät om vår klubb!

Med denna enkät vill vi ta reda på, om möjligt, varför närvaron i vår fina klubb har minskat drastiskt.
Om du vill att klubben skall vara kvar så har du nu chansen att ge uttryck för vad du känner och tycker.

Vi som satt samman den är f.d. presidenter. Vi påminner också om Rotarys värdegrunder:

  • 4-frågeprovet
  • att politik, religion och etnicitet inte ifrågasätts
  • och att "Osjälviskt tjänande" fortfarande gäller!

Tack för hjälpen på förhand!
Bland dem som svarar på enkäten lottar vi ut en gratislunch.  

Enkäten börjar här:
Först vill vi veta vem du är
Först vill vi veta vem du är
Förnamn
Efternamn
Sammanfatta med några ord!
Ett alternativ för kamrater som är förhindrade att närvara fysiskt är hybridmöten. Ska vi ha kvar dem i fortsättningen? (Ett val möjligt.)
Hur ofta besöker du vår klubb? (Ett val möjligt.)
Tycker du att närvaron skall presenteras med protokollet? (Ett val möjligt.)
Hur stor skall klubben vara? (Ett val möjligt.)
Är nuvarande möteslokal bra? (Ett val möjligt.)
Skall det vara lätt att parkera nära möteslokalen? (Ett val möjligt.)
När vill du ha veckobrevet? (Ett val möjligt.)
Skall vi ha samma ersättare om presidenten får förfall? (Ett val möjligt.)
Vill du ha valmöjligheter med maten? (Ett val möjligt.)
Vilket pris på maten inkl. möteslokal är du villig att betala? (Ett val möjligt.)
Hur ser du på veckoprogrammen? (Ett val möjligt.)
Skall vi ha flera aktiviteter? (Ett val möjligt.)
Hur många externa möte ska vi ha? (Ett val möjligt.)
Har du funderat på att gå ur klubben? (Ett val möjligt.)
Skall vi slå ihop oss med Skansen? (Ett val möjligt.)
Brukar du fylla i din intention att komma på BOKAT? (Ett val möjligt.)