Jullunchen i Bäve kyrka 2023!

Så har vi då haft vår traditionella jullunch i Bäve kyrka. Våra eminenta klubbmästare med medhjälpare hade ordnat en utmärkt julmåltidvia catering.

Här nedan finns dels en film (kanske litet lång – 33 minuter…) och dels några bilder tagna av klubbfotografen Jan-Inge Berndtson. Väl bekomme och Gud Jul!

Film på 33 minuter från jullunchen, inklusive betraktelse av Johan Birging.

Här nedan finns några bilder. Fotograf Jan-Inge Bendtson (©) redigerade av Björn Tellow.