Presidenten har ordet

Presidenten har ordet

Rotary är ett globalt nätverk med över 1,4 miljoner människor. Det vi alla medlemmar har gemensamt är att vi vill mötas, utvecklas och samtidigt göra goda insatser i samhället. Den 17 juni tog jag över det ärofyllda uppdraget som president för Uddevalla-Byfjorden Rotaryklubb och jag ser med glädje och spänning fram emot detta år. 

Rotary är en fantastisk organisation. Under min relativt korta tid i Rotary har jag fått träffa så många nya människor jag nog inte skulle träffat annars. Jag har fått kunskap, inspiration och vidgade perspektiv från våra olika föredragshållare.  Som medlem i Rotary har man möjlighet att besöka andra klubbar, nätverka och få tips och stöd runt om i hela världen. Är inte det helt fantastiskt? 

Kenth Johansson, past president, och nuvarande presiden