Presidenten har ordet

I mer än 110 år har Rotarys medlemmar engagerat sig i utmaningar världen över.  Idag knyter Rotary ihop 1,2 miljoner medlemmar som tillsammans formar en organisation av internationell räckvidd. 

Bara i Sverige finns över 550 klubbar med mer än 26 000 medlemmar. Tanken av att jag kan resa världen över och är välkommen att besöka, nätverka och möta andra människor, utbyta erfarenheter, tips & råd. Det ger mig gåshud. Så mycket kunskap, så lite tid 🙂 .

Allt startades i Chicago den 23 februari 1905 när advokaten Paul Harris grundade den första Rotaryklubben med syftet att företagare med olika bakgrund skulle kunna utbyta idéer, skapa meningsfull, livslång vänskap och ge tillbaka till sin omgivning.

Vår president Brynja Brynjarsdottir.

Nuvarande världspresident Mark Daniel Maloney pratar om att det arbete som sker och uträttas i klubbarna på gräsrotsnivå är det som gör skillnad och är kärnan av vad Rotary är. Det är i klubbarna det händer och resultaten uträttas. 

Inför mitt Presidentår har jag funderat mycket på hur jag kan sätta min prägel på året och vad mina styrkor är som kan bidra till och förstärka vår klubbs arbete och föra den framåt. 

Uddevalla Byfjorden Rotaryklubb gör fantastiska insatser för samhället såväl lokalt som internationellt. De senaste åren har vårt samarbete med grannklubbarna fördjupats på flera plan. Två exempel där vi samarbetar är Tomtar på Torp & Vårkonserten, två omfattande insatser där vi tillsammans samlar in en ansenlig summa till projektet Rent vatten i Kenya. 
(Läs gärna mer om projektet här: https://www.rentvattenikenya.se/.) 

Lokalt är vi med och ekonomiskt stöttar bland annat Saronhuset & Noras viktiga arbete. Vår klubb har en mycket fin organisation där arbetet fördelas mellan medlemmar och där allas styrkor kommer till användning. Det skall vi vara stolta över. Omtanke utan baktanke. Givetvis kan allt finslipas men där jag främst ser att vi kan lyfta oss en nivå och där jag tillsammans med flera i klubben kan vara med och påverka är att synliggöra oss och klubbens arbete. Detta för att säkra klubbens aktivitet för många år framöver. Genom att lyfta fram vad ett Rotarymedlemskap innebär för oss medlemmar, jag uppmanar dig att berätta din #MyRotaryStory? 

#MyRotaryStory 

När jag bytte arbetsplats och stad från Göteborg hem till Uddevalla kommun kom inbjudan till en Rotarylunch som en fantastisk möjlighet. Trots att jag befann mig i min hemkommun så saknade jag ett företagsnätverk lokalt. Som gäst ett antal gånger fick jag uppleva intressanta lokala föredrag, än idag förvånar det mig hur mycket spännande företag, personligheter, organisationer och pågående projekt som verkar i vår kommun och som man aldrig hör talas om. Men framförallt fick jag tillfälle att varje vecka luncha och forma nya bekantskaper. Några av mina absoluta favoritföredrag är när våra medlemmar själva håller sina EGO föredrag där vi får ta del av deras resa, expertis och erfarenheter. Jag kommer hela tiden tillbaka till det att som Rotarian har du tillgång till en bred kunskapskälla som bara är en fråga bort. Då jag nu står inför nya utmaningar som egenföretagare så vet jag att jag idag har ett stort antal rotaryvänner som är beredda att ge mig tips och råd på vägen när jag ber om det.